Jäsenhuone|TyöhuoneMV

Infotidningen-Tiedotuslehti

Infoblad våren 2011 - Tiedotuslehti kevät 2011
Infoblad hösten 2011 - Tiedotuslehti syksy 2011
Infoblad våren 2012 - Tiedotuslehti kevät 2012
Infoblad hösten 2012 - Tiedotuslehti syksy 2012
Tiedotuslehti syksy 2013 - Infoblad hösten 2013

 

Föreningens infotidning utkommer två gånger om året. I mars 2016 utkommer nästa nummer som utdelas till alla hushåll i Sibbo, Kärrby, Östersundom och Landbo.

Seuran tiedotuslehti ilmestyy kaksi kertaa vuodessa. Seuraava lehti jaetaan kaikkiin Sipoon, Kärrbyn, Östersundomin ja Landbon kotitalouksiin maaliskuussa 2016