Jäsenhuone|TyöhuoneMVVåra Sponsorer - Meidän tukijat

GDPR Tietosuoja - Dataskydd

 

                                          

                   REKISTERISELOSTE  - REGISTERFÖRKLARING

 

  

 

Rekisterinpitäjä - Registerförvaltare

 

Idrottsföreningen Sibbo-Vargarna r.f.

Östra Storkärrsgränd 5

04130 Sibbo

info@sibbo-vargarna.fi

 

Seura toimii rekisterinpitäjänä niille henkilötiedoille, joita keräämme seuran toimintaan osallistuvista. Rekisterinpitäjä on vastuussa sille annetuista henkilötiedoista ja niiden käsittelystä. Tietosuojassa on kyse luottamuksesta, ja jäsenen yksityisyys sekä henkilötietojen suojaaminen on seuralle ensiarvoisen tärkeää.

Sen vuoksi keräämme jäsenten henkilötietoja vain niissä määrin, kuin tarvitsemme niitä ylläpitääksemme ja hoitaaksemme suhdetta seuran toimintaan osallistuviin. Tässä tietosuojaselosteessa on käsitelty niitä periaatteita, joita seura toteuttaa henkilötietoja käsittelyssä.

 

Yhteyshenkilö henkilötietojen käsittelyä koskevissa asioissa

 

Staffan Ahlberg

Idrottsföreningen Sibbo-Vargarna r.f.

Itäinen Suursuonkuja 5

04130 Sipoo

info@sibbo-vargarna.fi

040 7058327

 

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

 

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksen taikka seuran ja jäsenen välisen jäsensuhteen taikka muun asiallisen yhteyden perusteella, jolloin lainmukainen käsittelyperuste on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, etenkin seuraaviin käsittelyn tarkoituksiin:

-          Jäsenyyksien ylläpito

-          Kilpailutoiminnan toteuttaminen

-          Tulospalvelun ylläpito ja tilastojen julkaisu

-          Sähköinen jäsenviestintä, esimerkiksi webb-sivut

-          Analysointi ja tilastointi

-          Asiakaspalvelun ja toiminnan toteuttaminen sekä kehittäminen

 

Käsiteltävät henkilötietojen ryhmät, rekisterin tietosisältö

 

Seura käsittelee rekisteröidystä seuraavia käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia henkilötietoja tai henkilötietojen ryhmiä

1) Yhteystiedot; kuten nimi, osoite, puhelinnumerot ja sähköpostiosoitteet.

2) Rekisteröitymistiedot; kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus.

3) Henkilötiedot; kuten ikää ja sukupuoli

4) Mahdolliset luvat ja suostumukset

5) Jäsensuhdetta koskevat tiedot; kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, tieto vanhempainvastuunkantajasta.

6) Ottelu- ja kilpatilastot; kuten ottelut, maalit, varoitukset ja muut ottelutapahtumaan liittyvät tilastointiedot sekä yksilölajeilla tulos ja sijoitus.

Rekisteriä koskevat manuaaliset aineistot säilytetään suojatuissa tiloissa. Digitaalisesti tallennetut ja käsiteltävät tiedot ovat tietokannoissa, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muiden teknisten keinojen avulla suojattuna.

Sivujen toteutuksessa on hyödynnetty teknistä tietosuojaa, jolla pyritään huolehtimaan siitä, että syötetyt tiedot säilyvät muuttumattomina ja ovat saatavilla vain tietoon oikeutetuille.

Rekisterin tietojenkäsittelyyn on käyttöoikeudet vain niillä reksiterinpitäjän henkilöstön jäsenillä joiden työtehtävien suorittaminen sitä edellyttää. reksiterin tietojen muokkaaminen ja lukeminen edellyttää henkilökohtaista tunnistamista järjestelmään.

 

Rekisteröidyn oikeudet

 

Rekisteröidyllä on EU: tietosuoja-asetuksen 679/2016 artiklan 15-21 mukaisesti oikeus saada pääsy tietoihin, pyytää tietojen oikaisemista tai poistoa, rajoittaa käsittelyä, siirtää tiedot järjestelmästä toiseen sekä vastustaa henkilötietojen käsittelyä.

Edellä mainittuihin oikeuksiin viitaten pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteella:

 

Idrottsföreningen Sibbo-Vargarna r.f.

Itäinen Suursuonkuja 5

04130 Sipoo

 

tai sähköpostitse osoitteeseen info(at)sibbo-vargarna.fi

tai puhelimitse 040 7058327

 

Pyynnöt voidaan esittää myös henkilökohtaisesti osoitteessa

Itäinen Suursuonkuja 5

04130 Sipoo

 

Rekisteröidyllä on aina oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle tavasta, jolla seura käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja. Valitus tehdään toimivaltaisen viranomaisen ohjeistamalla tavalla suoraan toimivaltaiselle viranomaiselle, joka Suomessa on tietosuojavaltuutettu.