Jäsenhuone|TyöhuoneMV

Yhteyshenkilöt - Kontaktpersoner

Puheenjohtaja / OrdförandeSihteeri / SekreterareRahastonhoitaja / Kassör
Johanna SutinenSusan Lindberg Thomas Lindberg
01190 BOXLeckmäkivägen 7, 01190 BOX Leckmäkivägen 7, 01190 BOX
040 548 0647 040 590 4471 0400 444470
  susanlindberg2@gmail.com lindberg.cykel@gmail.com

 

Jäsen / MedlemJäsen / Medlem 
Ralf Wadenström Christian Lindholm 
  
050 363 8744 040 825 6154
  

 

Keskushallituksen edustaja /
Centralstyrelsens representant
Keskushallituksen varaedustaja /
Centralstyrelsens suppleant
 
 Johanna SutinenSusan Lindberg 

 

Webmaster