Jäsenhuone|TyöhuoneMV

Sibbo-Vargarna tar över arrangemanget av Varghoneloppet

20.12.2012

Från och med år 2013 kommer IF Sibbo-Vargrna att fungera som arrangör för Varghoneloppet. Konceptet som sådant kommer dock att bibehållas.

Varghoneloppet har arrangerats 15 gånger sedan starten 1998 och har blivit ett starkt varumärke med ett stabilt deltagarantal på 700-900 deltagare. Plats och tidpunkt för idrottsevenemanget kommer även i fortsättnigen att var detsamma som tidigare, dvs. Nickby skolcentrum och sista veckslutet i Augusti.

Mikael Åhl, Sibbo-Vargarnas ordförande, konstaterar i Borgåbladets intervju den 19 december 2012 att föreningen inte har för avsikt att göra Varghoneloppet till en inkomstkälla för föreningen utan planerar att dela ut idrottsstipendier till skolor och daghem enligt tidigare mönster.  Raija Tikkanen, Varghoneloppets styrelseordförande, kunde också konstatera att man ville ha en tillförlitlig efterträdare för att garantera loppets kontinuitet.

Föreningen hoppas att loppet även fortsättningsvis skall vara en av sommarens höjdpunkter för många damer oavsett ålder!